Wendbare teams

Hoe komen wij samen in beweging?

Visies beschreven en mooie plannen in werkgroepen gemaakt. Maar nu? Hoe gaan professionals die kant uit bewegen die jullie voor ogen hebben?

Mensen komen in beweging als ze gezien worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Als je geraakt wordt en de ander raakt. Als team ga je elkaars initiatieven stimuleren, aandacht besteden aan elkaar, verbinden en ruimte geven aan elkaars groei. Samen werken is plezier hebben en elkaar aanspreken.

Door zelf te bewegen en als team te bewegen, komt de omgeving in beweging.

Je bent een team als je een gezamenlijke urgentie hebt. Daarom staat de bedoeling van het team in de omgeving centraal.

Natuurlijke groei

Natuurlijke groei en ontwikkeling vraagt om aandacht, vertrouwen en geduld. Het is een balans zoeken tussen actie & stil staan, sturen & laten, vastgrijpen en vrij laten. Hoe doe jij dat? Hoe doet jouw collega dat?

STEKbegeleiding

STEK in jouw team zorgt voor groei in
– focus op de bedoeling in de omgeving
– benutten van elkaars kracht en initiatief
natuurlijk leiderschap
– bevlogen professionals
– feedback geven en ontvangen
– een wendbare teams

Je hebt als team impact. Impact op jezelf, op elkaar en op jullie omgeving.

Dagbegeleiding van het team bestaat altijd uit een gedeelte uit stil staan, theorie, inspiratie en experimenteren. Naar wens, maken we een combinatie met overleg en praktische invulling.

GROEIdag
Een dag met het team inspiratie, in-spelen op dat moment, aandacht voor elkaar en plannen maken voor impact en resultaat.

Jaarrond GROEI
Een dag in de maand, een jaar lang, stappen jullie uít de hectiek ín de rust en inspiratie van STEK in het groen bij Den Dolder. Een jaar lang worden jullie steeds weer herinnerd aan de dingen die er toe doen. Jullie gaan op een natuurlijke manier leren groeien. Jullie spelen met de afwisseling van afwachten en in actie komen. Jullie leren een natuurlijke vorm van leiderschap. Samen werken jullie aan impact en resultaat.

Intake en offerte

In een intakegesprek bespreken we de dynamiek in het team en de organisatie. De vraag die daarbij hoort. De begeleiding die daarbij past. Ik maak een offerte op maat.

Contact

Programmamanager, Politie:‘Binnen teambegeleiding heb ik Sabine leren kennen als iemand die vragen stelt die je aan het denken zetten. Ze brengt op een toegankelijke manier kwaliteit in samenwerking en afstemming binnen teams. Ze sluit aan bij verschillende type professionals, leidinggevende en (management)teams en bij de fase waarin het team zit. Hierbij zet ze mensen in hun kracht om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan beoogde doelstellingen en resultaten.’

Peter, Manager Bedrijfsvoering, R&B Wonen: ‘De sessie over feedback geven en ontvangen was doeltreffend en persoonlijk tegelijk. En ook gewoon leuk! Sabine heeft op een hele natuurlijke manier vertrouwelijkheid in de groep met managers gecreëerd. Doorgaans bespreken we alleen inhoudelijke onderwerpen. In deze setting zijn we niet gewend om naar onszelf en onze vaardigheden te kijken. Top!’

Manager Staf, Politie:‘Sabine heeft een aanpak die vertrouwen geeft naar zowel de leidinggevende als medewerkers. Ze is snel in staat om een veilig klimaat te scheppen als randvoorwaarde voor het echt durven geven van feedback naar elkaar. Ze geeft ruimte aan emotie en creativiteit en het gezamenlijk stellen van gedragen doelen. Uiteindelijk na een aantal sessies ontstond er een positieve drive bij een ieder wat de teamgeest bevorderde. Dit leidde tot het geven van een gezamenlijke presentatie naar het managementteam. Door een niet gangbare vorm te kiezen, iedereen zijn inbreng had, was men in staat het managementteam te verrassen en te boeien.’