Wendbare teams

Hoe komen we in beweging als team?

Mensen nemen initiatief als ze gezien worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Mensen zijn pro-actief als ze een bijdrage leveren die er voor henzelf en de organisatie toe doet. Als team ga je aandacht besteden aan elkaar, luisteren en ruimte geven aan elkaars groei en initiatieven. Samen werken is vertrouwen hebben in elkaar, elkaar aanspreken en plezier hebben.

Je bent een team als je een gezamenlijke urgentie hebt. Daarom staat de bedoeling en het gewenste resultaat van het team in de omgeving centraal. Jullie weten in te spelen op wat de omgeving van jullie vraagt.

Natuurlijke groei

Natuurlijke groei en ontwikkeling vraagt om aandacht, vertrouwen en geduld. Het is een balans zoeken tussen actie & stil staan, sturen & laten, vastgrijpen & vrij laten. Hoe doe jij dat? Hoe doet jouw collega dat? En hoe beweeg jij hierin als leidinggevende?

Ontmoetingen

De ontmoeting is, naast de taak en het natuurlijk leiderschap, het fundament in de organisatie. Ontmoetingen geven ruimte om op adem te komen, elkaar beter te leren kennen en te reflecteren op jezelf en het werk. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn: chaos door organisatieveranderingen of bijvoorbeeld rouw door verlies van een collega of student. De ruimte die je samen creëert neem je mee in je werk.

GROEIdagen

Een dag met het team zit ruimte voor stilte, inspiratie, reflectie, aandacht voor elkaar en plannen maken voor impact en resultaat. Als begeleider help ik jullie duidelijk te krijgen waar jullie staan als team en ieder op zich in jullie omgeving. Samen maken we een landschapskaart. In een groeiplan verwoorden jullie wat jullie nodig hebben om samen te groeien naar een wendbaar team.

Een begeleidingstraject

Bij een traject van meerdere dagen ontstaat een wendbaar en lerend team
– met focus op de bedoeling in de omgeving
– met de erkenning van het verleden, de aandacht in het nu en gedreven blik op de toekomst
– met bevlogen medewerkers
– waarin elkaars kracht en initiatief wordt benut
– waarin in een open sfeer feedback gegeven en ontvangen wordt

Je hebt als team impact. Impact op jezelf, op elkaar en op jullie omgeving.

STEK in jullie organisatie

Ik hou van eenvoudige interventies die de kern raken van wat nodig is op dat moment. Het continu leren van interventies is een belangrijk onderdeel.

Natuurlijk leiderschap is altijd onderdeel van een GROEIdag. STEK biedt persoonlijke begeleiding als persoonlijke aandacht nodig is om een stap in leiderschap te maken. Ook helpt STEK bij het stimuleren van beweging en creëren van ruimte voor initiatief in jouw organisatie.

Hoe starten we?

In een intake kijken we vrijblijvend waar jullie staan, jouw rol als leidinggevende en hoe jullie een eerste stap kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld met één dag starten om samen te onderzoeken waar jullie staan als team en te kijken wat nodig is. Of misschien is wel eerst een ronde van interviews nodig om de situatie duidelijk te krijgen om vanuit daar verdere interventies in te zetten. Het kan ook zijn dat je eerst jouw eigen leiderschap in deze situatie wil bekrachtigen.

Graag een intake

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is STEKontwikkeling-buitenruimte.jpg

Joris, Directeur Hogeschool voor de Kunsten Werkplaatsen: ‘Het heeft me ook meer zelfvertrouwen gegeven in het feit dat het belangrijk is om niet alleen op mijn logica te vertrouwen, maar ook op de signalen die mijn lichaam mij geeft. Ik geloof dat dit bewustzijn niet alleen voor mij waardevol is, maar ook voor mijn teamleden. Ze hebben, net als ik, ervaren hoe hun eigen positie binnen hun families en hun persoonlijke geschiedenis een cruciale rol speelt in hun dagelijks leven. Dit heeft ons in staat gesteld om bewuster te reflecteren op deze aspecten en ze achter ons te laten, waardoor we dichter bij zichzelf kunnen blijven.’

Programmamanager, Politie: ‘Binnen teambegeleiding heb ik Sabine leren kennen als iemand die vragen stelt die je aan het denken zetten. Ze brengt op een toegankelijke manier kwaliteit in samenwerking en afstemming binnen teams. Ze sluit aan bij verschillende type professionals, leidinggevenden en (management)teams en bij de fase waarin het team zit. Hierbij zet ze mensen in hun kracht om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan beoogde doelstellingen en resultaten.’

Peter, Manager Bedrijfsvoering, R&B Wonen: ‘De sessie was doeltreffend en persoonlijk tegelijk. En ook gewoon leuk! Sabine heeft op een hele natuurlijke manier vertrouwelijkheid in de groep met managers gecreëerd. Doorgaans bespreken we alleen inhoudelijke onderwerpen. In deze setting zijn we niet gewend om naar onszelf en onze vaardigheden te kijken. Top!’

Manager Staf, Politie: ‘Sabine heeft een aanpak die vertrouwen geeft naar zowel de leidinggevende als medewerkers. Ze is snel in staat om een veilig klimaat te scheppen als randvoorwaarde voor het echt durven geven van feedback naar elkaar. Ze geeft ruimte aan emotie en creativiteit en het gezamenlijk stellen van gedragen doelen. Uiteindelijk na een aantal sessies ontstond er een positieve drive bij een ieder wat de teamgeest bevorderde. Dit leidde tot het geven van een gezamenlijke presentatie naar het managementteam. Door een niet gangbare vorm te kiezen, waarbij iedereen zijn inbreng had, was men in staat het managementteam te verrassen en te boeien.’