Wendbare teams

Hoe komen we in beweging als team?

Mensen nemen initiatief als ze gezien worden in wie ze zijn en wat ze kunnen. Mensen zijn pro-actief als ze een bijdrage leveren die er voor henzelf en de organisatie toe doet. Als team ga je aandacht besteden aan elkaar, luisteren en ruimte geven aan elkaars groei en initiatieven. Samen werken is vertrouwen hebben in elkaar, elkaar aanspreken en plezier hebben.

Je bent een team als je een gezamenlijke urgentie hebt. Daarom staat de bedoeling en het gewenste resultaat van het team in de omgeving centraal. Jullie weten in te spelen op wat de omgeving van jullie vraagt.

Natuurlijke groei

Natuurlijke groei en ontwikkeling vraagt om aandacht, vertrouwen en geduld. Het is een balans zoeken tussen actie & stil staan, sturen & laten, vastgrijpen & vrij laten. Hoe doe jij dat? Hoe doet jouw collega dat?

GROEIdagen

Een dag met het team zit vol inspiratie, reflectie, aandacht voor elkaar en plannen maken voor impact en resultaat. Als begeleider help ik jullie duidelijk te krijgen waar jullie staan als team en ieder op zich in jullie omgeving. Samen maken we een landschapskaart. In een groeiplan verwoorden jullie wat jullie nodig hebben om samen te groeien naar een wendbaar team.

Intervisie in het bos

Met intervisie in het bos in groepjes van 3 + Sabine als begeleider, kun je elkaar in Corona-tijd blijven ontmoeten. Je leert elkaar beter kennen en reflecteert op je werk.

Een begeleidingstraject

Bij een traject van meerdere dagen ontstaat een wendbaar en lerend team
– met focus op de bedoeling in de omgeving
– met bevlogen medewerkers
– waarin elkaars kracht en initiatief wordt benut
– waarin in een open sfeer feedback gegeven en ontvangen wordt

Je hebt als team impact. Impact op jezelf, op elkaar en op jullie omgeving.

STEK in jullie organisatie

Natuurlijk leiderschap is altijd onderdeel van een GROEIdag. STEK biedt persoonlijke begeleiding als persoonlijke aandacht nodig is om een stap in leiderschap te maken. Ook helpt STEK bij het stimuleren van beweging en creëren van ruimte voor initiatief in jouw organisatie. Het continu leren van interventies is een belangrijk onderdeel.

Hoe starten we?

In een intake kijken we vrijblijvend waar jullie staan en hoe jullie een eerste stap kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld met één dag starten om samen te onderzoeken waar jullie staan als team en te kijken wat nodig is. Of misschien is wel eerst een ronde van interviews nodig om de situatie duidelijk te krijgen om vanuit daar verdere interventies in te zetten.

Graag een intake

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is STEKontwikkeling-buitenruimte.jpg

Programmamanager, Politie:‘Binnen teambegeleiding heb ik Sabine leren kennen als iemand die vragen stelt die je aan het denken zetten. Ze brengt op een toegankelijke manier kwaliteit in samenwerking en afstemming binnen teams. Ze sluit aan bij verschillende type professionals, leidinggevende en (management)teams en bij de fase waarin het team zit. Hierbij zet ze mensen in hun kracht om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan beoogde doelstellingen en resultaten.’

Peter, Manager Bedrijfsvoering, R&B Wonen: ‘De sessie over feedback geven en ontvangen was doeltreffend en persoonlijk tegelijk. En ook gewoon leuk! Sabine heeft op een hele natuurlijke manier vertrouwelijkheid in de groep met managers gecreëerd. Doorgaans bespreken we alleen inhoudelijke onderwerpen. In deze setting zijn we niet gewend om naar onszelf en onze vaardigheden te kijken. Top!’

Manager Staf, Politie:‘Sabine heeft een aanpak die vertrouwen geeft naar zowel de leidinggevende als medewerkers. Ze is snel in staat om een veilig klimaat te scheppen als randvoorwaarde voor het echt durven geven van feedback naar elkaar. Ze geeft ruimte aan emotie en creativiteit en het gezamenlijk stellen van gedragen doelen. Uiteindelijk na een aantal sessies ontstond er een positieve drive bij een ieder wat de teamgeest bevorderde. Dit leidde tot het geven van een gezamenlijke presentatie naar het managementteam. Door een niet gangbare vorm te kiezen, iedereen zijn inbreng had, was men in staat het managementteam te verrassen en te boeien.’