Organisatie in beweging

Hoe komt jullie organisatie in beweging?

Doelen gesteld, de inrichting in orde en mooie plannen in werkgroepen gemaakt. Maar nu?
Of misschien is het vertrouwen zoek, is er een hoog verzuim en heb je als team een burn-out.
Hoe krijg je vitale professionals en gaan ze die kant uit bewegen die jullie voor ogen hebben?

Willen jullie een organisatie waar mensen eigen initiatief nemen, waar mensen met elkaar in verbinding zijn en inspelen op ontwikkelingen? Dat kan. Door zichtbaar te maken wat er is, richting te geven, mee te bewegen, mensen uit te nodigen en te stimuleren. Jullie natuurlijk leiderschap is hierbij het fundament.

De aanpak voor duurzame groei

STEK neemt de mens in het team en de organisatie als uitgangspunt van de verandering. Verandering start bij de individu waardoor het collectief in beweging kan komen. Het versterken van jullie eigen natuurlijk leiderschap is het fundament.

Verandering vraagt om stil staan waardoor ook weer beweging mogelijk is. Jullie gaan waarderen wat er wél is en zoeken naar wat er nog meer is. Hierbij wordt de pijn erkent en wordt tegelijk de potentie bij jezelf, jullie team, jullie organisatie en de omgeving duidelijk.

Jullie systeem in beeld

We brengen samen jullie systeem in beeld. Waar stroomt het? Waar stokt het? Is jullie bedoeling helder? Welke thema’s spelen er? Zichtbaar wordt waar jullie in ontwikkeling staan en wat nodig is om samen resultaten de boeken. En wat vraagt dit van jou en jullie leiderschap? Een systemisch fenomenologische opstelling kan hier een onderdeel van zijn.
Jullie krijgen nieuwe kijk op de werkelijkheid. Vaak brengt dit inzicht al veel in beweging bij jezelf, je collega’s en de organisatie.

Groeiplan

Het groeiplan geeft aan waar het stroomt en niet stroomt. De aanpak maakt duidelijk hoe jullie invulling geven aan het stimuleren van initiatieven, het creëren van ruimte om te experimenteren, het delen van fouten en successen en het versterken van natuurlijk leiderschap. Jullie doen, experimenteren, doen meer van wat werkt en stoppen met dingen die niet werken. Jullie leren van de interventies en de initiatieven. Hierin speelt reflectie een grote rol. Waar nodig kan ik jullie hierbij ondersteunen door advisering, (team)coaching in natuurlijke leiderschap, begeleiding van teams, opzetten van ontwikkellabs, actieonderzoek en persoonlijke coaching.

Nieuwsgierig geworden?
In een intake kijken we vrijblijvend waar jullie staan en hoe jullie een eerste stap kunnen maken.

Graag een intake


Kruisbestuiving van initiatieven in jullie organisatie

Teamchef Politie: We waren het zicht op elkaar kwijt. Het traject heeft, door stil te staan, met name ons op individueel niveau bewust gemaakt wie we zijn, waar we niet of juist wel ons leiderschap pakken en hoe we met elkaar in contact waren. Alle groepsleden zijn ontzettend gegroeid. De intervisiegroepjes waren een mooie praktische invulling. Ook buiten in de bossen zijn was fantastisch. De afsluitende leermarkt was misschien wel de grootste eye-opener voor mensen. We weten nu meer hoe we elkaars kwaliteiten kunnen benutten en hoe we elkaar kunnen helpen. We zijn een meer robuust team en zijn tegelijk in beweging.