Organisatie in beweging

Hoe komt jullie organisatie in beweging naar de volgende ontwikkelstap?

Doelen gesteld, de inrichting in orde en mooie plannen in werkgroepen gemaakt. Maar nu?
Of misschien is het vertrouwen zoek, is er een hoog verzuim en heb je als team een burn-out. Of zijn jullie juist door deze stormachtige fase en zijn jullie opzoek naar rust en plezier in het werk? Hoe krijg je vitale professionals en gaan ze die kant uit bewegen die jullie voor ogen hebben?

Willen jullie een organisatie waar mensen eigen initiatief nemen, waar mensen met elkaar in verbinding zijn en inspelen op ontwikkelingen? Dat kan. Door ruimte te maken voor ontmoetingen, zichtbaar te maken wat er is, richting te geven, mee te bewegen, mensen uit te nodigen en te stimuleren. Jullie natuurlijk leiderschap is hierbij het fundament.

De aanpak voor duurzame groei

STEK neemt de mens in het team en de organisatie als uitgangspunt van de verandering. Verandering start bij de individu waardoor het collectief in beweging kan komen. Het versterken van jullie eigen natuurlijk leiderschap is het fundament.

Verandering vraagt om stil staan waardoor ook weer beweging mogelijk is. Jullie gaan waarderen wat er wél is en zoeken naar wat er nog meer is. Hierbij wordt de pijn, eventueel rouw erkent en ontstaat er ruimte voor potentie bij jezelf, jullie team, jullie organisatie en de omgeving.

Jullie systeem in beeld

We brengen samen jullie systeem in beeld. Waar stroomt het? Waar stokt het? Is jullie identiteit en bedoeling helder? Welke thema’s spelen er? Zichtbaar wordt in welke ontwikkelfase jullie zitten en wat nodig is om samen resultaten te boeken. Ook wordt duidelijk wat dit vraagt van jou persoonlijk en van jullie leiderschap. Een systemisch fenomenologisch onderzoek is hier een onderdeel van. Jullie krijgen een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Vaak brengt dit inzicht al veel beweging bij jezelf, je collega’s en de organisatie.

Leer- en ontwikkellabs

Op een natuurlijke organische manier ontwikkelen vraagt om mensen die buiten de kaders denken, die echt willen veranderen en lef en moed hebben. Als fakkeldragers van de menselijke terug brengen in de organisatie, is het belangrijk dat jullie tijd en ruimte nemen om te ontwikkelen. In een leer- en ontwikkellab heb je alle ruimte om samen met collega’s die net als jij fris verjongende manier denken te doen, creëren en reflecteren. Jullie houden elkaar scherp en zetten elkaar in je kracht.

Je brengt kansrijke situaties in het werk in kaart die de bedoeling van jullie organisatie voeden. Samen onderzoeken jullie hoe jij hierin acteert. Jullie geven elkaar feedback en stimuleren elkaar om initiatief te nemen of juist soms ook te laten. Van die initiatieven leer je weer samen. Je brengt samen een natuurlijke beweging tot stand en je leert steeds meer jezelf en elkaar kennen.

Vanuit samen te doen en te reflecteren ontwikkelen op een natuurlijke manier jullie natuurlijk leiderschap bij jezelf, elkaar en in jullie organisatie.


Met deze aanpak is het mogelijk dat ik me voor een periode intensiever verbind aan jullie team of organisatie.

Kruisbestuiving van initiatieven in jullie organisatie

Teamchef Politie: ‘We waren het zicht op elkaar kwijt. Het traject heeft, door stil te staan, met name ons op individueel niveau bewust gemaakt wie we zijn, waar we niet of juist wel ons leiderschap pakken en hoe we met elkaar in contact waren. Alle groepsleden zijn ontzettend gegroeid. De intervisiegroepjes waren een mooie praktische invulling. Ook buiten in de bossen zijn was fantastisch. De afsluitende leermarkt was misschien wel de grootste eye-opener voor mensen. We weten nu meer hoe we elkaars kwaliteiten kunnen benutten en hoe we elkaar kunnen helpen. We zijn een meer robuust team en zijn tegelijk in beweging’.


Joris, Directeur Hogeschool voor de Kunsten Werkplaatsen: ‘We wilden als team zicht krijgen in de rollen en onderlinge werkverhoudingen in de cruciale onderwijsgerelateerde samenwerking. Ik zou dit traject van harte aanbevelen aan mensen met soortgelijke vragen, op voorwaarde dat ze open, nieuwsgierig en energiek zijn voor deze reis. Het kan diepgaande verandering en groei teweegbrengen.
Binnen het team heeft het in de eerste plaats geleid tot een diepere verbinding tussen ons als mens en als collega. De samenwerking is hierdoor nog sterker geworden. We hebben elkaar beter leren kennen door onze persoonlijke verhalen uit het verleden en heden te delen, en deze inzichten hebben ons geholpen bij het oplossen van onze werkgerelateerde uitdagingen. ‘

MTlid Hogeschool voor de Kunsten Werkplaatsen: ‘Het creëren van een basis van vertrouwen is essentieel. Iedereen moet zich gewaardeerd voelen en erbij horen. Dit biedt een waardevolle mogelijkheid om samen te werken vanuit een sterke onderlinge verbinding. Het denken in termen van systemen en de impact ervan op alle aspecten van ons werk en ook ons persoonlijk leven, kan veel meer geïntegreerd worden binnen HKU als geheel. Ons team dient nu als een goed voorbeeld voor de ontwikkeling van deze basis van vertrouwen, waarin iedereen welkom is. Dit benaderen vanuit verbondenheid kan niet alleen binnen ons werk, maar ook in onze persoonlijke levens veel vruchten afwerpen, en dat zou op grotere schaal binnen HKU kunnen worden toegepast. De manier waarop wij ons op dit thema ontwikkeld hebben en ons bewustzijn van onze plek binnen de HKU, illustreert dit mooi’.

Nieuwsgierig geworden?
In een intake kijken we vrijblijvend waar jullie staan en hoe jullie een eerste stap kunnen maken.

Graag een intake