Organisatie in beweging

Hoe komt onze organisatie in beweging?

Visies beschreven, de inrichting in orde en mooie plannen in werkgroepen gemaakt. Maar nu? Hoe gaan professionals die kant uit bewegen die jullie voor ogen hebben?

Willen jullie een organisatie waar mensen eigen initiatief nemen, waar mensen met elkaar in verbinding zijn en ruimte is voor persoonlijke groei? Dat kan. Door mee te bewegen met wat er al is, mensen uit te nodigen en te stimuleren.

De aanpak voor duurzame groei

STEK neemt de mens in het team en de organisatie als uitgangspunt van de verandering. Verandering start bij de individu waardoor het collectief in beweging kan komen. Het versterken van jullie eigen leiderschap is het fundament.

Verandering vraagt om stil staan waardoor ook weer beweging mogelijk is. Jullie gaan waarderen wat er wél is en zoeken naar wat er nog meer is.

Scan van jou, jullie in de beweging

We brengen jullie landschap in beeld. Interessant is om te zien hoe jullie in jullie team, organisatie en omgeving bewegen. Is jullie bedoeling helder? Welke thema’s spelen er? Zichtbaar wordt wat nodig is om resultaten de boeken. Wat is vraagt dit van jullie leiderschap? We brengen dit samen in een groeiplan.

Groeiplan

Het groeiplan geeft weer hoe jullie invulling geven aan het stimuleren van initiatieven, het creëren van ruimte om te experimenteren, het delen van fouten en successen en het versterken van natuurlijk leiderschap. Jullie doen, experimenteren, doen meer van wat werkt en stoppen met dingen die niet werken. Waar nodig kan ik jullie hierbij ondersteunen door advisering, begeleiding van teams, opzetten van ontwikkellabs en persoonlijke coaching.

Offerte

Willen jullie graag in beweging komen? In een intake onderzoeken we wat voor jullie een eerste groeistap is.

Neem contact met mij op


Kruisbestuiving van initiatieven in jullie organisatie