Natuurlijk leiderschap

We willen dat professionals autonoom zijn, hun competenties benutten en met elkaar in verbinding zijn. Mooie woorden, maar hoe gaan mensen dit oppakken en doen? Wat doe ik daar wel of niet in als directeur, leidinggevende, (programma)manager, HROmanager of professional?

Natuurlijk leiderschap richt zich op het zien van het potentieel bij jezelf en in anderen om buiten resultaten te halen. Hierbij zet je jouw intuïtie in en ben je zakelijk tegelijk. Je richt je op het aanwakkeren van leiderschap bij jezelf en daarmee bij de ander. Leiderschap is niet alleen voorbehouden aan leidinggevenden. Leiderschap is van ons allemaal.

Natuurlijke groei in jullie organisatie

Er is vaak meer kwaliteit en initiatief in jouw organisatie dan je denkt. Als natuurlijk leider biedt je ruimte, maak je zichtbaar wat er al is en voeg je toe. Je richt je op mensen en initiatieven die de bedoeling van jouw bedrijf in zich hebben. Je balanceert in bijvoorbeeld dingen laten ontstaan & jouw visie neerzetten, ruimte geven & begrenzen, doen wat goed voelt & kaders neerzetten. Dit vraagt van jou om aandacht, vertrouwen, en geduld te hebben.

Hoe beweeg ik zodat anderen ook in beweging komen?

Leiderschap is zelfonderzoek. Om mensen te stimuleren, heb je zicht nodig op jouw eigen autonomie, competenties en manier van verbinden. Hierbij mag je je laten raken. Dat maakt je aanraakbaar. Met zelfkennis & het inzetten van je gevoel, neem je op een natuurlijke manier krachtig je plek in en biedt je ruimte. Vanuit daar wakker je het aan bij de professionals om je heen.

Leiderschap is ook doen. Door te doen geef je vorm aan jouw visie en sluiten professionals aan die zich er toe aangetrokken voelen. Samen maak je impact.

STEK ondersteunt bij persoonlijke groei en het nemen van initiatief met als resultaat dat jullie op een eigen manier impact hebben op jullie omgeving.


a. Persoonlijke coaching

In een persoonlijk coachtraject van zes sessies van 1,25 uur onderzoeken we hoe jij op een natuurlijke manier beweegt en impact hebt op jouw omgeving. Persoonlijke coaching is maatwerk. We kijken waar jouw vragen liggen in bijvoorbeeld het balanceren in sturen & loslaten. Als het nodig is onderzoeken we patronen die in de weg zitten. Dit geeft ruimte om op een vrije natuurlijke manier jouw leiderschap te pakken.

b. Impactsessies

In persoonlijke impactsessies van 1,5 á 2 uur is er alle aandacht voor jouw groei in leiderschap en initiatief met impact. Je kunt alleen komen, maar ook bijvoorbeeld samen met jouw zakelijk partner. Centraal staat in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt, de beweging die je graag ziet, hoe jij je plek in neemt, welke kansrijke situaties jij ziet en hoe jij deze kan voeden. Je creëert en reflecteert in de praktijk. Na deze sessies belichaam je jouw natuurlijk leiderschap. Je hebt helder wat jouw plek is in jouw organisatie. En je bent meerdere interventies en waar mogelijk initiatieven aan het inzetten.

Impactsessies zijn een combinatie van persoonlijke coaching en concreet vorm geven van interventies voor samenwerking en initiatief in jouw team en organisatie. Voor leiders en professionals die impact willen hebben op uitdagende thema’s in organisaties.

c. Leer- & ontwikkellab

In een leer- en ontwikkellab onderzoek je samen met jouw collega’s je eigen en elkaars natuurlijk leiderschap door te doen, creëren en te reflecteren.

Je brengt kansrijke situaties in het werk in kaart. Samen onderzoeken jullie hoe jij hierin acteert. Jullie geven elkaar feedback en stimuleren elkaar om initiatief te nemen om resultaat te bereiken in de organisatie. Van die initiatieven leer je weer samen. Je brengt samen een beweging tot stand en je leert steeds meer jezelf kennen.Francien, leidinggevende: ‘In zes sessies hebben we veel gedaan. Mijn neiging was om letterlijk en figuurlijk voor een medewerker uit te lopen. Ik bekijk nu per situatie of ik voor, achter of naast een medewerker ga staan. Dat maakt wezenlijk verschil.’

Michel, kernteamlid Hogeschool Utrecht opleiding HRM: ‘Het MT wil graag dat de teams zelforganiserend worden en daarbij ook meer zelf besluiten kunnen nemen over diverse thema’s. Als nieuw kernteamlid wilde ik niet het risico lopen dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel, portefeuilles en taken vanuit het MT zelf zou oppakken in plaats van anderen de gelegenheid te geven dit te doen. Op basis van casuïstiek uit mijn werk en persoonlijke levensgeschiedenis, kon Sabine mij goed ondersteunen in het afpellen van de ui om tot de kern te komen waar voor mij de uitdaging en ontwikkeling zit. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik geneigd ben de rol van de oudste, die zich verantwoordelijk voelt, op me te nemen, terwijl ik de jongste in het gezin van herkomst ben. Het resultaat is een soort berusting dat het okay is om gewoon de jongste te mogen zijn en geduld te hebben met bijvoorbeeld teamontwikkeling.’

Leidinggevende Politie: ‘Sinds een half jaar ben ik leidinggevende. Bij deze nieuwe functie was ik op zoek naar steun en meer stevigheid. Ik weet nu meer mijn plek in te nemen. Heb meer vertrouwen.’

Studieleider Hogeschool voor de Kunsten: ‘Ik vind Sabine intuïtief en zakelijk tegelijk. Bijzonder.’

Leidinggevende Albron: ‘De sessies waren confronterend en tegelijk verhelderend. Dat gaf mij een enorme opluchting. Ik ben in regie. Tegelijk laat ik de professionals in hun kracht. Ik heb meer rust en overzicht.’

STEK in jullie organisatie

Natuurlijk leiderschap is de kern van STEKontwikkeling in organisaties. Daarnaast begeleidt STEK teams die wendbaar willen zijn. Ook helpt STEK bij het stimuleren van beweging en creëren van ruimte voor initiatief in jouw organisatie. Het leren van interventies die jullie inzetten, is een belangrijk onderdeel.

Nieuwsgierig geworden?
In een intake kijken we vrijblijvend waar jullie staan en hoe jullie een stap kunnen maken.

Graag een intake