Jaarrond Natuurlijk Leiderschap

Een natuurlijke ontwikkelcyclus voor leiders in een organisatie in beweging

Als bestuur, directie of managementteam willen jullie de rat race stoppen waarin jullie zitten om een natuurlijke beweging in jullie organisatie te stimuleren. Bij een gebeurtenis of op elkaar volgende gebeurtenissen met impact, functioneren organisaties soms niet meer gezond. Dit uit zich bijvoorbeeld in een hoog ziekteverzuim, een groot verloop en informele machtsstructuren. De eerste reactie is vaak heel hard te gaan werken. Het natuurlijk antwoord is om de moed te hebben stil te gaan staan, te kijken wat nodig is en wat dit vraagt van jullie leiderschap. In het jaarrond Natuurlijk Leiderschap gaan jullie minimaal vijf dagen in een jaar steeds weer stil staan, in de werkelijkheid van de situatie staan met mooie en minder mooie kanten. Vanuit daar bepalen jullie hoe te handelen of juist niks te doen om dingen te laten ontstaan.

De omgeving van de natuur en het ervaren van haar ritmes helpen hierbij. De organisatie is niet een machine maar een levend systeem. De organisatie is continu in verandering en groei in samenspel met de omgeving. Als een organisatie niet gezond is, geeft het – net als het menselijk lichaam of de natuur – een signaal af dat er een plek aandacht nodig heeft. Dat is niet altijd de plek waar de wrijving of de pijn zich manifesteert. Systemen zijn heel ingenieus en reiken met dit signaal oplossingsruimte aan. Samen duiken we hier in om tot nieuwe manier van handelen te komen.

Commitment

Vanuit een oriënterende fase en intake, plannen we een eerste Jaarrond-dag. Op deze dag staan we stil bij waar jullie staan en wat in deze ontwikkelingsfase de organisatie en jullie nodig hebben. Op het einde van deze dag staan we stil bij doelen die jullie willen halen bij jezelf, jullie team en in de organisatie. Vanuit commitment plannen we dagen gedurende een jaar. Hierin zijn combinaties mogelijk om als bijvoorbeeld directeur en leidinggevenden apart en samen als team te komen.

De Jaarronddagen

De dagen zijn een mengeling van vaste structuur en open ruimte.

  • Op de eerste Jaarrond-dag zijn thema’s vastgesteld die aan bod komen om de beoogde ontwikkeldoelen in natuurlijk leiderschap te halen, persoonlijk en als organisatie.
  • De dagen hebben een vaste opzet waarin er tijd is om te landen in het moment, te kijken wat er speelt, bij jezelf, jouw collega’s en de omgeving om vervolgens te kijken wat nodig is en waar het nodig is om actie te ondernemen of juist te laten.
  • De ritmes van de natuur als oogsten, loslaten, afsterven, wortelen, potentie, bloei spelen hierin een belangrijke rol.
  • We zijn veel buiten in het bos of op de tuinderij Uit de Kluiten. We zoeken de beschutting van de plek van STEK in het bedrijfsgebouw op de Willem Arntszhoeve. Ook als dingen concreet moeten worden uitgewerkt is dit een goede plek.
  • Het aantal dagen stellen we samen vast. Dit zijn er minimaal vier en maximaal 10 in een jaar, plus 1 dag in hetzelfde seizoen dat jullie gestart zijn.

Voor wie?

Het Jaarrond is voor leden van een bestuur, directie of managementteam die het lef hebben om te stoppen, naar zichzelf willen kijken in relatie tot hun organisatie, de werkelijkheid willen aankijken en willen ondernemen. De beweging die je graag wil zien in jullie organisatie is een spiegel van wie jij en jullie zijn. Speelt er bijvoorbeeld veel rouw in de organisatie, dan is het belangrijk dat je je eigen rouw kent en dat jullie samen delen over elkaars rouw. Als er veel mensen hun eigen richting kiezen is het de vraag waar jij het kent dat je eigen gang gaat en de ander los laat. Door dit inzicht te krijgen en te gaan ervaren, weet je op een natuurlijke manier in jullie organisatie te bewegen en gaat het weer bij jezelf en de organisatie stromen.

Neem gerust contact op, als het jaarrond jullie aanspreekt en jullie willen kijken of dit bij de ontwikkelingsstap van jullie organisatie en/of team past.

Graag contact