Het natuurlijke systeem

Wij mensen, organisaties, de natuur zijn continu bezig met groeien en veranderen in samenspel met onze omgeving. Dus als je niks doet, gebeurt er toch van alles. STEKontwikkeling bekijkt de ontwikkeling van mens en organisatie vanuit drie natuurlijke systemen.

1. De natuur als ecologisch systeem is een spiegel van onze gezondheid en ontwikkeling.
2. Het lichaam dat uit verschillende samenhangende systemen bestaat en signalen afgeeft waar het wel en niet stroomt.
3. De herkomst van ons gezin waar we in opgegroeid zijn, de herkomst van onze organisatie waar we in werken of de herkomst van de plaats waar we leven. In ons (onder)bewustzijn ervaren we of het vanuit de herkomst stroomt of belemmert in ons handelen.

Deze en ook andere levende systemen zijn continu in verbinding met elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan en zijn afhankelijk van elkaar om gezond te functioneren.

De natuur

De natuur laat ons zien dat er voor groei en bloei eerst tijd nodig is van wortelen en rijping. Dan komt er een pril stekje naar boven. Het stekje staat voor de impact die jij of jullie als organisatie willen hebben. Voordat een boom volop staat te bloeien heeft het volle zon, storm en wind doorstaan. Dat overleeft de boom als deze geworteld en gevoed is. Uiteindelijk is het tijd om te oogsten. De bessen mogen geplukt worden. Dit mag volop gevierd worden! Er is dan ook tijd om ideeën en plannen die niet hebben gewerkt, los te laten. Dit geeft ruimte. Er is een voedingsbodem voor nieuwe plannen en stekjes.

In het rennen en haasten waar we in terecht kunnen komen, confronteert de natuur ons met wat wij echt nodig hebben en hoe dingen ontstaan.

Het lichaam

Het menselijk lichaam bestaat uit verschillende systemen die onderling met elkaar verbonden zijn. Zo is er het spijsverteringssysteem, het ademhalingssysteem, het afscheidingssysteem. De spanning in ons lichaam of de houding van ons lichaam geeft ons waardevolle informatie. Het kan spanning zijn over wat er nu speelt en het kan ook spanning zijn dat raakt in oude pijnlijke herinneringen of trauma’s. Als we ons bewust zijn van ons lichaam kunnen we deze signalen duiden.

Door het gevoel toe te laten – er niet vanaf te gaan – gaat het lichaam meer stromen. Interne systemen gaan beter met elkaar samen werken. Afvalstoffen kunnen worden afgevoerd. Je gaat je lichter voelen.

De herkomst

We leven in allerlei systemen: ons gezin, een liefdesrelatie, een vereniging, een organisatie. Al deze systemen hebben hun dynamiek die te herleiden zijn naar het gezin van herkomst, de herkomst van een organisatie en de herkomst van een plaats waar we leven. Onze wortels vertellen ons welke plek we innemen en wat onze taak is.

Als jij meer je bedoelde plek inneemt en een authentiek antwoord geeft op situaties krijg je een andere reactie van mensen. Relaties, organisaties en plaatsen worden meer open en vrij. En zo beweegt de organisatie natuurlijker.

De route van STEK

Organisatiebegeleiding

Persoonlijke coaching

Ingrid: ‘Wat ik heel prettig vind, is dat Sabine graag werkt met groeicycli vanuit de natuur. Thema’s als verstilling, openstellen, afsluiten, los laten en oogsten vinden een plek in een cyclus van groei. Daardoor is waar jij op dit moment staat ook niet meer ‘goed’ of ‘fout’. Je ontwikkeling is onderdeel van een cyclus. Je bent verbonden met de natuurlijke wereld om je heen.’

Jessica, directeur Blooming Kids: ‘Omdat mijn lichaam aangaf dat er iets aangekeken mocht worden en ik dat niet langer wilde negeren heb ik bij Sabine een traject gevolgd. Resultaat is: van omgewoeld moeras naar meer helderheid. Het benoemen van trauma, verdriet, was confronterend maar zorgde ook voor opluchting. Op lange termijn is het voelen en daar stil bij staan waardevol voor mij omdat dat zorgt voor bewustwording en rust en lief zijn voor mezelf. ‘

Jan Willem: ‘Ik heb meer rust en meer persoonlijk leiderschap. Ik leer elke dag en ik heb door dit traject zoveel meer zelfinzicht gekregen. Ik heb geleerd dat ik niet in balans ben wanneer ik veel onrust in mijn hoofd ervaar en spanning in mijn lichaam voel. Voor mij is het belangrijk om deze balans weer terug te krijgen en vanuit die rust keuzes en stappen te maken. Ik kan dit alleen zelf doen, mijn omgeving doet dit niet voor mij.’

Sigrid: ‘Sabine heeft een warme persoonlijkheid. Haar aanpak is verdiepend. Ze is tegelijk concreet en doelgericht.’

Sanne: ‘Resultaat van het traject is dat ik anders om me heen kijk. Ik vertrouw meer op mezelf en anderen. En dingen komen meer zoals ze komen. Uiteindelijk komt alles goed of vindt een plek.
Als ik het traject niet had gevolgd, zou ik zijn doorgerend. Dan had ik niet gemerkt dat ik de enige was die zo aan het rennen was. Mensen kunnen me nu bijhouden en ik zie de mensen ook meer 😊