Het natuurlijke systeem

STEKontwikkeling bekijkt de ontwikkeling van mens en organisatie vanuit de ontwikkeling van de natuur. Wij mensen, de natuur en alles om ons heen zijn continu in verandering. Dus als je niks doet, gebeurt er toch van alles.

Sta stil. Kijk wat er is. Accepteer dat je in een chaotische tijd zit. Chaos en opschudding geeft letterlijk en figuurlijk zuurstof, voor ruimte voor nieuwe dingen. Laat oude gedachtes en gewoontes los. Voed positieve kwaliteiten en initiatieven. Dan herinner je je wat er echt toe doet voor jou, voor jullie. Begin klein en praktisch. Stap voor stap. Volg de natuurlijke route.

De oorsprong van groei

Vanuit een zaadje in de aarde groeit een kiem met wortels.
Vanuit hier ontstaat een stekje. Het stekje groeit naar het licht en de zon.
De wortels voeden zich met sappen uit de aarde,
de takken en bladeren voeden zich met zonlicht en zuurstof.
De takken dragen bladeren, vruchten en bloemen die
een periode kennen van rijping.
Deze worden geoogst of sterven af.
Er is een tijd van rust waar in de aarde langzaam
nieuwe kiemen ontstaan.

Een stekje is de kiem van jouw impact

De natuurlijke route re-set je blik als je vast zit in regels en systemen en je op een andere manier wil leven en werken. Je gaat dingen helder zien. Dingen worden logisch. Het geeft vertrouwen en ruimte om dingen op jouw manier te doen. Je gaat letterlijk en figuurlijk natuurlijker bewegen. Jouw beweging geeft een golfbeweging. Je hebt impact.

De route van STEK

Sigrid: ‘Sabine is een warme persoonlijkheid. Haar aanpak is verdiepend. Ze is tegelijk concreet en doelgericht.’

Ingrid: ‘Wat ik heel prettig vind, is dat Sabine graag werkt met groeicycli vanuit de natuur. Thema’s als verstilling, openstellen, afsluiten, los laten en oogsten vinden een plek in een cyclus van groei. Daardoor is waar jij op dit moment staat ook niet meer ‘goed’ of ‘fout’. Je ontwikkeling is onderdeel van een cyclus. Je bent verbonden met de natuurlijke wereld om je heen.’