STEKontwikkeling

STEKontwikkeling bekijkt de ontwikkeling van mens en organisatie vanuit de ontwikkeling van de natuur. Wij mensen, de natuur en alles om ons heen zijn continu in verandering. Dus als je niks doet, gebeurt er toch van alles.

Het re-set je blik, als je vast zit in regels en systemen. Of als je op een andere manier wil leven en werken. Het geeft vertrouwen. En ruimte om tot jezelf, tot elkaar te komen. Je gaat letterlijk natuurlijker bewegen.

Vanuit een zaadje in de aarde groeit een kiem met wortels.
Vanuit hier ontstaat een stekje. Het stekje groeit naar het licht en de zon.
De wortels voeden zich met sappen uit de aarde,
de takken en bladeren voeden zich met zonlicht en zuurstof.
De takken dragen bladeren, vruchten en bloemen die
een periode kennen van rijping.
Deze worden geoogst of sterven af.
Er is een tijd van rust waar in de aarde langzaam
nieuwe kiemen ontstaan.

Sta stil. Laat oude gewoontes los. En beweeg mee met de ritmes van de natuur!

Ingrid: ‘Wat ik heel prettig vind, is dat Sabine graag werkt met groeicycli vanuit de natuur. Thema’s als verstilling, openstellen, afsluiten, los laten en oogsten vinden een plek in een cyclus van persoonlijke groei. Daardoor is waar jij op dit moment staat ook niet meer ‘goed’ of ‘fout’. Je ontwikkeling is onderdeel van een cyclus. Je bent verbonden met de natuurlijke wereld om je heen.’

Sigrid: ‘Sabine is een warme persoonlijkheid. Het lijkt misschien zweverig. Maar ze is heel concreet en doelgericht in haar coachingsaanpak.’

Het aanbod