Bewust ouderschap

Rust, waardering en aandacht in jullie gezin

Sommige kinderen vinden het lastig om hun plek in te nemen in de wereld. Ze uiten zich door druk te zijn, te slaan, te schreeuwen of juist heel stil te zijn, zich terug te trekken. Gedrag wat voor veel mensen niet gewoon is. Familie, vrienden, crèche, school, verenigingen stellen vragen en komen met goed bedoelde adviezen. Maar wat willen wij? Het raakt je als ouder(s). Het raakt ook jullie relatie.

De route van STEK

In oudercoaching maken we inzichtelijk waar je of jullie als stel staan en waar jullie als stel in relatie tot de kinderen staan. De dynamiek wordt duidelijk. Waar stroomt het en waar stokt het? Ik leer jullie de situatie op waarde te schatten. Ik werk graag in de ruimte van de natuur of van de coachingsruimte om in je lichaam te komen en letterlijk en figuurlijk te ervaren hoe jullie tegenover elkaar staan. Vanuit daar kijken we wat nodig is. We kunnen dit verder uitbouwen naar een systeemopstelling of we kunnenpatronen duidelijk maken in een gesprek. De coaching zal altijd een combinatie zijn tussen ervaren in je lichaam en in de ruimte, en aan de slag gaan met met nieuwe gewoontes, helpende gedachtes en het maken van afspraken met elkaar. En … je gaat (samen) lichter weg dan dat je gekomen bent.

Praktische informatie
Telefonisch hebben we een korte intake om te kijken of STEKcoaching bij jullie past. Als het klikt maken we een eerste afspraak.

Een coachsessie van 1,25 uur met Sabine kost 95 euro per sessie voor particulieren. Voor een stel zijn de kosten 110 euro per sessie. Vraag bij je buurtteam of sociaal team of de sessies (gedeeltelijk) gefinancierd kunnen worden. Voor minder draagkrachtigen is een aangepast tarief bespreekbaar.

Neem contact met mij op

Martijn en Annemiek: ‘Sabine begrijpt goed wat het is om een gezin te hebben met een gevoelig kind. En ook welke impact het heeft op je relatie. Ze is warm. Ze geeft aan waar je je plek als ouder in te nemen hebt. Naar elkaar. En ook naar school en vrienden om ons heen. Van haar kan ik dat aannemen.’
‘Wat ik fijn vond is dat Sabine vertelde over hoe zij het zelf vond om als sensitief kind op te groeien en wat ze daarvan geleerd heeft als om nu ouder te zijn.’