Privacyverklaring

STEKontwikkeling vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens ik verzamel, waarom, hoe ik met die gegevens omga en hoe je ze kunt inzien.

Startformulier

Als je het startformulier van STEKontwikkeling invult, dan ontvang ik jouw contactgegevens. Ik gebruik jouw naam en e-mailadres op het startformulier om je te kunnen beantwoorden en eventueel een factuur op te maken.

Op het startformulier vraag ik ook jouw telefoonnummer zodat ik contact met je kan opnemen als er last minute iets verandert met betrekking tot de begeleiding.

Ik respecteer jouw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je me verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze wordt niet, zonder jouw toestemming, gedeeld met een eventuele opdrachtgever. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Als je het ingevulde startformulier aan mij mailt, worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor de volledigheid: als je hebt deelgenomen aan begeleiding van STEKontwikkeling, dan moet ik de factuur zeven jaar bewaren voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden in de administratie bewaard en uitsluitend met als doel het weerleggen van omzet aan de belastingdienst.

Logboek

Als een begeleidingstraject gestart is, houd ik een logboek bij met gegevens over de gesprekken die we gevoerd hebben zodat ik de mogelijkheid heb om me goed voor te bereiden op een volgende begeleidingafspraak. Dit logboek bewaar ik drie jaar nadat wij ons traject hebben beƫindigd.

Social media en website

Op de website gebruiken ik geen cookies om je gangen na te gaan. Ik heb geen Facebook/LinkedIn pixel of likebuttons die jouw gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook of LinkedIn. Ook maak ik geen gebruik van Google Analytics. Ik verkoop geen gegevens door aan derden.

Mijn website heeft een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw gegevens versleuteld worden verzonden. Als je een contactformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt, worden de gegevens die je me toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Inzage, correcte en recht op vergetelheidĀ 

Wil je jouw persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem? Geen probleem. Je kunt dan een e-mail sturen met een verzoek.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie staat op de website van STEKontwikkeling: www.STEKontwikkeling.nl

Utrecht, laatste update: november 2023

Het aanbod